RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

catiges

güneşli gelecek nesil

Gelecek Nesil ve Güneş Enerjisi

Uluslararası Enerji Ajansı, 2018’de, Alaska’dan Antarktika’ya kadar dünyanın dört bir yanında yarım milyondan fazla güneş panelinin kurulduğunu belirtiyor. Güneş devrimi bizim ve gelecek nesil için artık burada. Güneş enerjisi güneşin parladığı her yerde olabilir, sıcaklığını hissedebilir ve görebilirsiniz. Güneş enerjisi suyu ısıtabilir, evleri, okulları, işletmeleri ısıtabilir ve enerji üretebilir. Bugün çocuklara güneş enerjisinin nasıl çalıştığını …

Gelecek Nesil ve Güneş Enerjisi Read More »

limit aşım günü karbon ayak izi

Dünya Limit Aşım Günü 2019: 29 Temmuz

Dünya limit aşım günü, insanların dünyanın doğal dengesini bozmadan bir yıl içinde üretebileceği kaynakları tükettiği günü gösterir. Son 20 yılda, Dünya Limit Aşım Günü iki aydan fazla geri çekildi. Bu yıl limit aşım günü şimdiye kadarki en erken tarih, 29 Temmuz. Bu, gezegenin yenilenebileceği hızdan 1.75 kat daha hızlı doğayı kullanıldığımız anlamına geliyor. Başka bir …

Dünya Limit Aşım Günü 2019: 29 Temmuz Read More »

güneş enerji efsane ve gerçekleri

Güneş Enerjisi ile ilgili Yanlış Bilinenler

Güneş enerjisi hızla büyüyen bir alandır ve haliyle gerçeklik payı olmayan birçok efsane vardır. En yaygın doğru bilinen yanlışlardan bazılarını sizinle paylaşıyoruz: EFSANE: Güneş panellerinin üretimi, ömür boyu ürettiklerinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. GERÇEK:  30 yıllık bir sistem ömrüne sahip olduğunu varsayarsak, güneş sistemleri kirlilik ve sera gazı içermeyen elektrik üretiminden 26 ila 29 …

Güneş Enerjisi ile ilgili Yanlış Bilinenler Read More »

Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemlerinin Yaygınlaşması Için Yerel Yönetimler Tarafından Yapılabilecek İyileştirme Önerileri

1. GES Uygunluk Yazısının Anında Verilebilmesi 2. Geçici Kabulde Belediye Tarafından İnşaat Mühendisi Görevlendirilebilmesi 3. Yeni Yapılarda Ortak Alan Elektrik İhtiyaçlarının Güneş Enerji Sistemlerinden Karşılanmasının Zorunlu Hale Getirilebilmesi Detayları ve yapılabilecek iyileştirmelerin yerel yönetimlere getireceği faydaları  görmek için …

Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemlerinin Yaygınlaşması için Yerel Yönetimler Tarafından Yapılabilecek İyileştirme Önerileri

1. GES Uygunluk Yazısının Anında Verilebilmesi 2. Geçici Kabulde Belediye Tarafından İnşaat Mühendisi Görevlendirilebilmesi 3. Yeni Yapılarda Ortak Alan Elektrik İhtiyaçlarının Güneş Enerji Sistemlerinden Karşılanmasının Zorunlu Hale Getirilebilmesi Detayları ve yapılabilecek iyileştirmelerin yerel yönetimlere getireceği faydaları  görmek için …

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.