RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

default

Fenerbahçe Topuk Yaylası Serkan Acar Resort ÇATIGES Projesi

ÇATIGES, 2020 yılı Kasım ayında Aksa Enerji iş birliği ile Fenerbahçe Topuk Yaylası Serkan Acar Resort tesislerinin ve tesiste bulunan basket sahasının çatısına  GES kurulumu gerçekleştirdi.  ÇATIGES projesi geçen 1 yılda 887 ağaç kurtarırken  47  ton karbon salımını da engelledi.

Fenerbahçe Topuk Yaylası GES

 

Çevreci yatırımları ile bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü, bu sefer de Topuk Yaylası’nda bulunan tesisinin enerjisini güneşten üretmek için yatırımını gerçekleştirdi ve ÇATIGES sayesinde enerjisini güneşten üretmeye başladı. Proje kapsamında Topuk Yaylası’nda bulunan  Türkiye’nin en büyük ahşap çatısına sahip Serkan Acar Resort’a ve tesiste bulunan basketbol sahasının çatısına sistem kurulumları ve projelendirmeler yapıldı. ÇATIGES projemizin kurulum detaylarını aşağıda sizin için hazırladık.

topuk yaylası GES

 

Projenin kurulum aşaması aşağıdaki şekilde gerçekleşti.2 ayrı çatıda kurulum gerçekleştirilen projede güneş panellerinden maksimum verimi alabilmek amacıyla kurulum öncesi en uygun yerleşim planı hazırlandı.

 

ÇATI GES KONSTRUKSİYON

Bir sonraki aşamada kurulum aşamasında ilk olarak tesiste bulunan basket sahası üzerine konstrüksiyon montajına başlandı. Bu çatıda Isotec Beam X konstrüksiyon kullanıldı. Tesisin bulunduğu konum ve rakım yüzünden farklı mevsimlerde oldukça kar yükü ve rüzgâra maruz kalabilme ihtimalleri yüksek. Bu yüzden sistem kurulumu öncesi tüm statik ve çekme testleri başarıyla tamamlandı ve çift kat konstrüksiyon modeli uygulanarak güneş panellerinin en sağlam şekilde çatıya montajı yapılabilmesi adına alt yapı ve iskelet oluşturuldu.

 

 

 

Konstruksiyon montajının tamamlanmasının ardından panellerin montajına başlanıldı. Projede tesislerin çatısına kurulan iskelet üzerine yapılan montajda, en yüksek verim alınabilecek şekilde panel kurulumu gerçekleşti. Proje kapsamında 438 adet HT marka 400 watt’lık panel kullanıldı. Bu paneller çift kat konstrüksiyon iskeleti üzerine yerleştirilerek panel montajı da tamamlandı.

 

 

 

 

 

Bir sonraki aşamada kablolama ve İnverter/pano montajına başlandı. Projede kablolar için Başoğlu DC kablolar ve Hes AC kablolar kullanılarak binaların estetiğine zarar vermeden kablo hattı oluşturuldu ve kabloları inverter bölgesine kablo tavası aracılığıyla taşındı. 2 adet SolarEdge marka inverter kullanıldı ve İnverter montajı tamamlandı. Son aşamada ise pano bağlantıları ve montajı tamamlanarak proje kapsamında 175,2 kWp kurulu güç elde edildi.

 

 

ÇATIGES’in Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda gerçekleştirdiği projenin ardından Serkan Acar Resort elektriğini güneşten üretmeye başladı. Elde edilen kurulu güç ile bir yıl önce üretime başlayan tesis sayesinde 1 yılda 887 ağaç kurtarıldı ve 47 ton karbon salımını engellendi.

ÇATIGES ile işletmenizin elektriğini güneşten üretmek artık  çok kolay!

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.