RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Bir ÇATIGES Projesi- Namlı Hipermarket GES

ÇATIGES Namlı Hipermarketleri’nin İstanbul Küçükçekmece’de bulunan deposunun çatısına kurulan ve 2020 yılının Eylül Ayında faaliyete alınan proje kurulduğu günden bu zamana kesintisiz elektrik üretiyor. Namlı Hipermarketler kurulduğu günden bu yana 106 ton karbon salımını engelledi. Bu projemizin kurulum detaylarını blog yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

ÇATIGES KONSTRUKSİYONUzman ÇATIGES mühendisleri yaptığı çalışmalar sonucu güneş panellerinin yerleşim planı hazırlandı. Yüksek performansın alınacağı yerleşim planına karar verildikten sonra konstrüksiyon kurulumu başladı.

Namlı Hipermarketleri’nin Küçükçekmece’de bulunan deposunun çatısına konstrüksiyon montajı yapıldı. Montaj sırasında Isotec konstrüksiyon kullanılarak çift kat konstrüksiyon yöntemi uygulanarak çatıya iskelet oluşturuldu. Böylece çatı güneş panellerinin montajı için hazır hale geldi.

 

 

Bir sonraki aşamada panel yerleşimine başlanıldı. Sistemin en verimli şekilde elektrik üretebilmesi için gölgelenme durumu, çatının yönü gibi etkenler detaylıca incelendikten sonra güneş panelleri maksimum verim alınacak şekilde monte edildi. Namlı Hipermarketleri’nin İstanbul Küçükçekmece’de bulunan depo çatısının kurulumunda panel olarak 410 adet Elin marka 320 Wp güneş panelleri tercih edildi. Kurulum sonrası işletmede 135,30 kWp kurulu güç elde edildi ve bu güç ile işletme kurulduğu günden bu yana kesintisiz elektrik üretiyor.

 

ÇATIGES NAMLI KABLO

Güneş enerji sistemleri kurulumlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu “bina estetiğini bozmamak”. Bina estetiğine önem veren ÇATIGES uzman ekipleri Başoğlu DC kablolar ve Hes AC kablolar kullanarak binanın görüntüsünü bozmadan kablo hattını oluşturdular ve kabloları kablo tavaları ile inverter bölgesine taşınmasını sağladılar. Proje özelinde inverter olarak Huawei marka 100 kWe inverter tercih edildi.

 

Namlı Hipermarketler yatırımını gerçekleştirdiği bu proje ile elektrik maliyetlerinden tasarruf ederken aynı zamanda yıllık 82,69 ton karbon salımı engelliyor.

ÇATIGES ile güneşten elektrik üretmek artık çok kolay!

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.