RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Solar 101

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 5 – Güneş’in ömrü ne kadar?

Ünlü teorilere göre Güneş ve Güneş Sistemimizin diğer parçaları 4.6 Milyar yıl önce devasa bir gaz ve toz bulutundan oluştu. Ve bir gün gelecek ki Güneş’in de pili bitecek ve yok olacak. Bu ne zaman olacak, nasıl olacak, engel olunabilir mi ya da biz o durumda ne yapacağız gibi yüzlerce soru geliyor akla. Öncelikle şunu …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 5 – Güneş’in ömrü ne kadar? Read More »

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 4 – Güneş Enerjisi Kaynakları Nelerdir?

Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı Güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direkt olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etme şeklinde kullanmaktadır. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Sistemleri Güneş enerjisini, Elektrik enerjisine dönüştürmek için ise son yıllarda popülerliğini kat ve kat arttıran PV güneş panelleri tüm …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 4 – Güneş Enerjisi Kaynakları Nelerdir? Read More »

Corona Günlerinde Solar 101–Episode 3–Güneş Işınları Dünyaya Ne Kadar Sürede Ulaşır?

Güneşin bizim mikro evrenimiz için ne kadar önem arz ettiği aşikar. Dünyadaki tüm enerji döngülerinin sağlanmasından, vücudumuzun hormon dengesine; hayal edebileceğimiz ya da edemeyeceğimiz bir çok konuda doğrudan olarak görev almakta. En basit ifadeyle, doğal bir ışık kaynağı olarak kullandığımız Güneş, ek bir aydınlatmaya ihtiyaç duymadan nesneleri görebilmemizi sağlıyor. Hem felsefik hem de bilimsel bir …

Corona Günlerinde Solar 101–Episode 3–Güneş Işınları Dünyaya Ne Kadar Sürede Ulaşır? Read More »

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 2 – Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir ?

Güneş’in nasıl bir enerji kaynağı olduğunu, bu enerjiyi nasıl kullandığımızı ve güneş enerjisi sistemleri ile ilgili merak ettiğiniz diğer teknik bilgileri ele aldığımız yazı serilerimizde bu sefer güneş enerjisi sistemlerinin kullanım alanlarına yakından bakacağız. Tarım devrimi ile birlikte insanlık Güneş’ten sistematik bir şekilde faydalanmaya başladı. Tarlalarını Güneş’in zaman döngüsüne göre sürdü, evlerini Güneş’ten daha çok …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 2 – Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir ? Read More »

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 1 – Güneş Enerjisi Nedir ?

Güneş, Dünya’daki canlılığın ana enerji kaynağıdır. Üzerinde gerçekleşen füzyon tepkimeleri sonucu açığa çıkan enerjiyi ışınım yoluyla uzay boşluğuna yayar ve Dünya tarafından bu enerji paketlerinin soğurulması ile canlılık devam eder. Füzyon tepkimeler atomların çekirdeklerinin kaynaşarak birleşmesi ile gerçekleşir ve bu reaksiyon sırasında çevreye yaydığı elektromanyetik dalgalar oldukça güçlü bir enerjiye sahiptir. Doğada var olan enerji elde etme yöntemleri …

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 1 – Güneş Enerjisi Nedir ? Read More »

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.