RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemlerinin Yaygınlaşması için Yerel Yönetimler Tarafından Yapılabilecek İyileştirme Önerileri

1. GES Uygunluk Yazısının Anında Verilebilmesi

2. Geçici Kabulde Belediye Tarafından İnşaat Mühendisi Görevlendirilebilmesi

3. Yeni Yapılarda Ortak Alan Elektrik İhtiyaçlarının Güneş Enerji Sistemlerinden Karşılanmasının Zorunlu Hale Getirilebilmesi

Detayları ve yapılabilecek iyileştirmelerin yerel yönetimlere getireceği faydaları  görmek için …

1. GES Uygunluk Yazısının Anında Verilebilmesi

TEDAŞ tarafından, proje onay dosyalarında Belediyelerden alınmış GES uygunluk yazısı talep edilmekte ve belediyeler GES uygunluk yazısını vermek için ‘Onaylı Statik Projesi’ talep etmektedirler. Yapılacak olan projelerin hayata geçiş süresinin kısalması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile belediyeler tarafından yapılabilecek iyileştirme önerimiz;

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 59. Maddesi hükümlerine göre, binanın kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak güneş kaynaklı enerji sistemleri için, fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütnamenin belediyeye sunulması durumunda, statik projesi talep etmeksizin, GES Uygunluk yazısının talebe istinaden anında verilebilmesidir.

2. Geçici Kabulde Belediye Tarafından İnşaat Mühendisi Görevlendirilebilmesi

Kurulumu tamamlanan çatı üzeri elektrik üretimi amaçlı güneş enerjisi sistemlerinin, EDAŞ Sistem Kullanım Anlaşmasının yapılabilmesi için, TEDAŞ Geçici Kabulü yapılması gerekmektedir. TEDAŞ Geçici kabulu sırasında TEDAŞ ve EDAŞ ekibi ile beraber, kamu kuruluşlarında görevli İnşaat Mühendisinin de kabulde hazır bulunması istenmektedir. Kamu kuruluşlarından (Üniversite vb.) inşaat Mühendisi görevlendirilmesi yapıldığında, kamu kuruluşuna harç ödenmektedir. İnşaat Mühendisi görevlendirilmesinin belediyeler tarafından yapılması sonucunda, diğer kurumlara görevlendirme için ödenen harçtan tasarruf ve görevlendirme yazısı için harcanan zamandan tasarruf edilecektir. Kabul için İnşaat Mühendisi görevlendirilmesinde belediyeler tarafından yapılabilecek iyileştirme önerimiz;

• Geçici Kabullerde, belediye bünyesinde bulunan veya bölgedeki diğer Kamu kuruluşlarında bulunan İnşaat Mühendisinin görevlendirmesinin herhangi bir bedel talep edilmeden belediye tarafından yapılabilmesidir.

 

3. Yeni Yapılarda Ortak Alan Elektrik İhtiyaçlarının Güneş Enerji Sistemlerinden Karşılanmasının Zorunlu Hale Getirilebilmesi

Yeni yapılacak konutlar için, müteahhit firmaların tamamından, konut projelerinde çatı üzeri güneşten elektrik üretim sistemleri bulunması talep edilebilir. Talep edilecek güneş enerjisi sistemlerinin amacı proje kapsamındaki tüm ortak alanların elektrik ihtiyacının karşılanması olacaktır.  Belediyeler tarafından yapılabilecek iyileştirme önerimiz;

  • Çatının güney, güneydoğu ve güneybatı cephelerine boşluk kalmayacak şekilde,

  • ve/veya onaylı iç tesisat projesindeki ortak alan talep gücünü aşmayacak şekilde,

  • -ve/veya kurulu gücü, en fazla 10kW, en az 3kW olan Güneş Enerji Sistemlerinin zorunlu tutulması ve projelere ait iskân belgelerinin verilmesi için güneş projelerinin TEDAŞ kabulünün yapılmış olmasının zorunlu kılınabilmesidir.

Düzenleme Sonuçları;

Yukarıda belirtilen 3 maddede yapılacak olan düzenlemeler ve iyileştirilmeler sonucunda;

  • Belediye sınırlarında güneş enerjisinden elektrik üretim miktarı artacak.

  • Belediye sınırları içerisinde karbon salınımı azalacaktır.

  • Proje masrafları azalacak.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.