RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Corona Günlerinde Solar 101–Episode 3–Güneş Işınları Dünyaya Ne Kadar Sürede Ulaşır?

Güneşin bizim mikro evrenimiz için ne kadar önem arz ettiği aşikar. Dünyadaki tüm enerji döngülerinin sağlanmasından, vücudumuzun hormon dengesine; hayal edebileceğimiz ya da edemeyeceğimiz bir çok konuda doğrudan olarak görev almakta.

En basit ifadeyle, doğal bir ışık kaynağı olarak kullandığımız Güneş, ek bir aydınlatmaya ihtiyaç duymadan nesneleri görebilmemizi sağlıyor. Hem felsefik hem de bilimsel bir soru olan “Görmek nedir?” sorusuna basitçe cevap verecek olursak; herhangi bir ışık kaynağından çıkan fotonların nesnelere çarptıktan sonra göz bebeğinde kırılarak beyinde analiz edilme işlemidir görmek. Ancak elbette bu işlem bir zaman alır ve gördüğümüz hiçbir nesne, aslında tam olarak o an gördüğümüz halinde değildir. Bu da akıllara ilkokuldan beri kalıp bir bilgi olarak aklımıza kazınan cümleyi getirir:

“Güneş bugün yok olsaydı bunu 8 dakika sonra farkederdik.”

Çünkü ışınlar Güneş’in yüzeyinden çıkmasından yaklaşık 8 dakika sonra Dünya’ya ulaşır. Buna biraz matematik katarak daha belirgin değerler üzerinden değerlendirelim. Öncelikle ilkokulda öğretilen bir diğer bilginin aslında o kadar da doğru olmadığını tekrar hatırlatmakla başlayalım:

“Güneş 1 metre daha uzak olsaydı donardık, 1 metre daha yakın olsaydı yanardık.”

Aslında durum o kadar basit değil zira Güneş ile Dünya arasındaki mesafe sürekli olarak değişiyor. Dolayısıyla ışınların Güneş’ten Dünya’ya ulaşması da tarihten tarihe değişkenlik gösteriyor. Ve hatta Dünya üzerindeki herhangi iki farklı noktaya da farklı sürelerde ulaşıyor.

Bu yazının yazıldığı tarih, saat ve koordinat özelinde şu anda bize ulaşan ışınların yaklaşık ne kadar zaman önce Güneş yüzeyinden ayrıldığını hesaplayalım.

Güneş ile Dünya üzerinde bahsi geçen bir koordinatın -daha doğrusu o koordinattan geçen ve dünyanın merkezine ulaşan bir doğru parçasının-  belirli bir tarihteki mesafesini bize sunan bir web sitesi sayesinde mesafemizi AU yani Astronomical Unit cinsinden görebiliyoruz (1 AU=149.597.871 KM). Yani, şu gün ve şu saat itibariyle Güneş’in çekirdeğinden Dünya’nın çekirdeğine, bulunduğumuz konumu da delip geçecek şekilde bir çizgi çizersek bu 150.923.599,15 kilometre olacaktır. Bu noktada ışığın boşluktaki hızının 299.792.458 metre/saniye olduğunu bildiğimize göre hesaplamamızı yapabiliriz.

Ancak burada daha doğru bir çalışma yapabilmek için dünyanın ve güneşin çaplarını hesaptan çıkartarak ayrıca göz önüne almak gerekir. Çünkü ışık da ses gibi  farklı ortamlarda farklı hızlara sahiptir. Yani bu süreçte ışığın hareketini; Güneş plazması içinde, boşlukta ve Dünya atmosferinde olmak üzere üç farklı ortamda değerlendirmeliyiz.

Güneş’in 7 Milyon C° sıcaklığındaki içi, kütlesiz denebilecek fotonların bile yoğunluğa sebebiyet veren materyallerle etkileşimde bulunmasına ve muazzam bir yavaşlıkta hareket etmesine neden olur. Plazma içerisinde fotonun hareket hızı 0.1 milimetre/saniye olarak kabul edilebilir. Bu bilgiye ek olarak fotonlar Dünya atmosferinde de uzay boşluğundaki kadar hızlı hareket etmezler. Ancak plazma yapısı ile kıyaslandığı zaman neredeyse hiç fark yaratmayacak düzeyde bir yavaşlamadır bu. Dünya atmosferinde yaklaşık 10 binde 3 kadar bir yavaşlamaya maruz kalırlar.

Işığın toplam 150.923.599,15 km’lik yolculuğu
Güneş’in Yarıçapı Uzay Boşluğu Dünya’nın atmosfer tabakası Dünya’nın yarıçapı
Mesafe (km) 696,350 150,220,478.15 400 6,371
Işığın hareket hızı (m/s) 0.0001 299,792,458 299,702,547
Geçen süre 220,811.14 501.08 0.001334657
Birim YIL SANİYE SANİYE

Tüm bu değerler göz önüne alındığında, Güneş’in yüzeyinden çıkan bir ışığın şu anda tam olarak bulunduğumuz konuma ulaşması  501,1 saniye sürüyor.

Ancak ışığın ilk oluşumundan itibaren tüm yolculuğunu göz önüne alırsak çok daha şaşırtıcı bir senaryoyla karşılaşıyoruz: 501 saniye artı 220 bin yıl.

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.