RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 5 – Güneş’in ömrü ne kadar?

Ünlü teorilere göre Güneş ve Güneş Sistemimizin diğer parçaları 4.6 Milyar yıl önce devasa bir gaz ve toz bulutundan oluştu. Ve bir gün gelecek ki Güneş’in de pili bitecek ve yok olacak.

Bu ne zaman olacak, nasıl olacak, engel olunabilir mi ya da biz o durumda ne yapacağız gibi yüzlerce soru geliyor akla. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki bizim şu anki insan formumuzla Güneş’in yok oluşuna şahitlik etmemiz mümkün değil.

Tabi bu noktada Güneş’in yok olmasından bahsederken neyi kastettiğimizi iyi tanımlamamız lazım. Bizim güneşimizin ne zaman biteceği mi yoksa bir yıldız olan Güneş’in ömrünü ne zaman tamamlayacağı mı.

Her yıldızdaki gibi Güneş’in de belli bir ömrü vardır ve bu ömrünü farklı etaplardan geçerek bir gün tamamlayacaktır. Güneş şu anda bir anakol yıldızı olduğu için çekimsel çökme çekirdekte üretilen enerjiyle durdurulabilmektedir. Bir denge durumu söz konusudur ve anakolda kaldığı sürece bu denge devam edecektir.

Güneş anakol haline 4.6 Milyar yıl önce ulaşmıştır ve henüz hesaplamalara göre ömrünün yarısını bile tamamlamış değildir. Bilim insanları Güneş’in 5 Milyar yıl içerisinde Kırmızı Dev halini alacağını öngörmektedir. Bu süreçte çekirdeklerinin büzülmesi fakat dış katmanları çok muhtemel Dünya’yı da içine alacak şekilde büyümesi tahmin edilmektedir.

En başta sorduğumuz soruya dönecek olursak, evet bu Güneş’in anakol döneminin sonu olacak ve artık bir Dünya’nın bir “Güneş”i olmayacak. Ancak bu sürece gelene kadar farklı sorunlardan ötürü kendimize yeni bir güneş bulmak zorunda kalacağız. Güneş’in her 1 milyar yılda %10 artan parlaklığı bizim onunla ilişkimizin sonunu Kırmızı Dev’e gelmeden zaten getirecek. %10 kulağa çok da büyük olmayan bir değer gibi gelse de bu parlaklık artışı Dünya üzerindeki yaşamı bitirecek düzeyde. Bu sebeple okyanuslar, buharlaşacak ve yeryüzü suyun oluşumu için çok sıcak bir yer olacak.

Güneş’in Kırmızı Dev  sürecinden sonra ise hangi forma bürüneceği şimdilik tam olarak kestirilemiyor. Bir takım araştırmalar gezegen bulutsusu oluşması için Güneş’in yeterince büyük olmadığını söylerken, bir takım araştırmalar ise Kırmızı Dev, Beyaz Cüce ve gezegen bulutsusu adımlarını takip edeceğini ortaya koyuyor.

Her ihtimalde de, kimi zaman bir tanrı olarak kabul edilip tapılan, günümüz dünyasında ise yegane enerji ve hayat kaynağımız olan Güneş’in yerinin 1 milyar yıl içinde doldurulması ihtiyacı var.

Ancak bu konuya kötümser de yaklaşmamak gerekir. Çünkü bize çok uzun zamanlar gibi gelen, öğrenmekte zorlandığımız koca insanlık tarihi, milyar yıllarla ve Güneş Sistemimimizin ömrü ile kıyaslandığında henüz yolun çok başında.

Sadece 2020’nin ilk 3 ayının bize ne kadar uzun geldiğini düşündükten hemen sonra Dünya’nın kronolojisinden biraz bahsedersek, evrenin zamanını bizim kol saatlerimizle ölçemeyeceğimizi daha iyi anlamış oluruz.

 

Dünya’nın şimdiye kadar olan tarihini 1 yıl olarak değerlendirip, gezegenin ortaya çıkışına 1 Ocak dersek, ilk hayat belirtileri 25 Şubat’ta, ilk çok hücreli canlılar 16 Ağustos’ta, mantarlar 15, balıklar 20 ve kara bitkileri 22 Kasım’da ortaya çıkmış olurdu. Dinozorların yok olduğu tarih ise 25 Aralık olurdu. Yani bugünümüzden sadece 6 gün önce. İlk düşünen insanların oraya çıkması 24 dakika önce, tarımın hayatımıza dahil olması 1 dakika önce ve sanayi devrimi sadece 2 saniye önce gerçekleşmiş olurdu.

O ömrünü tamamlamadan biz kendi kıyametimizi getirmezsek, bu hızla öğrenen ve büyüyen insanlık muhakkak onun da çözümünü bulacaktır.

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.