RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 1 – Güneş Enerjisi Nedir ?

Güneş, Dünya’daki canlılığın ana enerji kaynağıdır. Üzerinde gerçekleşen füzyon tepkimeleri sonucu açığa çıkan enerjiyi ışınım yoluyla uzay boşluğuna yayar ve Dünya tarafından bu enerji paketlerinin soğurulması ile canlılık devam eder. How does the sun produce energy?Füzyon tepkimeler atomların çekirdeklerinin kaynaşarak birleşmesi ile gerçekleşir ve bu reaksiyon sırasında çevreye yaydığı elektromanyetik dalgalar oldukça güçlü bir enerjiye sahiptir. Doğada var olan enerji elde etme yöntemleri arasında bilinen en verimli yöntem füzyondur. Nükleer santrallerde uranyum çekirdeklerini parçalayarak (fisyon) elde edilen en teknolojik yöntemlerden bile onlarca kat daha yüksek enerji ortaya çıkar.1 Füzyon reaksiyonlarının ana yakıtı Hidrojen atomudur. 2 Hidrojen atomunun birleşmesi ile Helyum atomu meydana gelir.
Güneşi Oluşturan Elementler Nelerdir?
Güneş’in yapısına baktığımızda da %70 oranında Hidrojen, %28 Helyum ve %2 oranda Karbon, Oksijen, Demir, Azot ve diğer elementleri içerdiğini görürüz.
Bu elementlerin hangi oranlarda var olduğu yıldızların ömürleri hakkında da bilgi vermektedir. İçerdiği yoğun miktarda Hidrojen atomu nedeniyle gezegenimizin enerji kaynağı Güneş, genç bir yıldızdır. Güneş ışınları dünyamıza ulaştığında ise, besin piramidinin en alt kısmında bulunan bitkiler, absorbe ettikleri güneş enerjisini fotosentez birimlerinde, besinlerin içerisinde bulunan kimyasal ATP enerjisine dönüştürür. Besin piramidi boyunca bir üst katmana iletilen bu enerjiden insanoğlu da faydalanmaktadır.
Tarımın ana kaynağı olmasının yanı sıra Güneş, teknolojide yaşanan son gelişmeler nedeniyle artan enerji ihtiyacımıza da en çevreci çözümlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş
arazilere, çatılara, arabaların ve uyduların üzerine yerleştirilen fotovoltaik hücreler ile üretilen elektrik enerjisi 21 Yüzyılın yükselen trendlerinden biridir. Mekanizma olarak fotovoltaik panelleri yakından

Natcore Works to Develop Method for Low-Cost, High-Efficiency ...

inceleyecek olursak, Dünya’ya ulaşan Güneş ışınları; yarı-metal materyallerden özel olarak tasarlanmış yapılara düşer. Düşen fotonlar, “Fotoelektrik olay” ile atomların yörüngesinde dolaşan elektronlardan bazılarını bu yörüngeden kopartabilecek enerjiyi sahiptir.3 Serbest kalan elektronların bir metal içerisinde hareket etmesi ise elektrik akımını meydana getirir. Günümüzde gelişen materyal teknolojileri sayesinde daha verimli enerji üretip bu enerjinin fazlasını sonraki ihtiyaçlarımızda kullanabilmek üzere depolayabiliyoruz. Her gün daha da gelişen Güneş enerjisi çözümleri daha temiz bir gelecek vadetmektir.

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.