RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

DC / AC Oranı ve Mühendislik Ezberi

Her enerji projesinin kendi özel şartları var, bunları kopyala yapıştır hale getirmek, ürünleştirmek, enerji dünyasındaki önemli optimizasyon konularından ve sorularından biri. O nedenle bu sektörde gerçekten sorunu anlayan ve o soruna özel çözüm üretebilen birisinin katma değer yaratmaması imkansız. Ve tamda bu nedenle, daha fazla süreç ve mühendislik optimizasyonu için, sektörde daha çok endüstri mühendisine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Hal böyle iken sektöre yerleşmiş bir ezberi, proje özelinde yapılamayan bir optimizasyonu konuşmak gerekli. DC/AC Oranı. Vakti zamanında herhangi bir standart / literatür / optimizasyon çalışılmadan tamamen o günün teknik karar veren kişileri tarafından belirlenen bir ezber olarak; önce 1 , sonra 1,1 sonra 1,15 ve sonra 1,2 oranları karşımıza çıktı. Yani bugün lisanssız yapılmış 6000 MW projenin DC/AC oranı neden 1,2 ile sınırlı diye sorduğumuzda cevap çokça bir tek kişiye çıkıyor. Halbuki sonrasında yapılan Lisanslı Ges Projelerinde ve hatta YEKA’da bu ezberin nasıl keskin değiştiğini hep birlikte gördük.

Şimdi çatı projelerinde, lisanssız projelerde oturmuş ezber, maalesef aynı şekilde devam ediyor. Kişiler gidiyor bıraktıkları miras devam ediyor. Ama fundemental olarak tamamen yanlış şekilde. Bu yanlışlığı bir örnekle anlatmak daha doğru olacak.

** Sözleşme gücü 250 kW olan ve

**Çatısına tamda 250 kWp sığabilen bir tesisin,

AC gücü ne olmalıdır ? Verilmiş bir çok teklife bakıldığında sektörün neredeyse tamamı AC gücün 250 / 1,25 = 200 kW ve hatta biraz daha altında olmasına kanaat getirmiş durumda. Sebep DC/AC oranı ile ilgili 1,2 veya 1,25 veya 1,3 olur ezberi.

Peki 250 kWp’e göre panel, konstrüksiyon, kablo vb. majör yatırımlar yapılmışken tesisin çıkış gücünü 200 kW ile limitlemek, üretimin önemli bir bölümünü hiç kullanmamak anlamına gelir mi ? Evet. Ve yazın bir çok ayında 250 kWp üretebilecek sistem, 200 ile limitlendiği için önemli bir üretim kaybı yaşanır.

Peki gerçekten olması gereken nedir ? Eğer santral maksimum ürettiği ay ve günlerde 250 kW anlık üretimi görebilecek Azimut / Eğim / Çatı yönü vb. kriterlere sahipse, cevap 250 KW AC. Böylece 200kWp üzeri üretimin olduğu her saatte üretim değerlendirilmiş olur.

Peki bir başka soru ?

** Çatısına Bi facial 250 kWp sığabilen,

** Sözleşme gücü 400 kW olan bir tesisin

AC gücü ne olmalıdır ? Veya olması gereken AC güç TEDAŞ onayı alabilir mi ?

Sözün özü, çatı ges projeleri , kolay tekliflendirilebilir , jenerik , kopyala yapıştır hale getirilmeye çalışılsa da, ve hatta bu bazı yatırımcılar gözünde rağbet görse de, her projeyi kendi özelinde değerlendirerek, katma değer yaratacak mühendisleri yetiştirmekten başka şans yok.

Utku Korkmaz

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.