RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Elektrik Faturası

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu her yılı 4 çeyrek döneme ayırarak elektrik için birim enerji bedelleri yayınlar. Birim elektrik bedelleri belirlendikten sonra, elektrik faturası, birçok ek bedel ve vergi ile birlikte hesaplanır.

Aktif Enerji Tüketim Tutarı

Ocak, Nisan, Haziran, Ekim aylarında dört farklı elektrik tarifesi yayınlanır. Bu tarife 1 kW elektrik enerjisinin fiyatıdır. Toplam tükettiğiniz enerji miktarı ile çarpılarak Aktif Enerji Tüketim tutarı elde edilir. Yapılan indirim ve zamlar bu tutara etki etmektedir.

Dağıtım Bedeli

Dağıtım Bedeli, elektriğinizin ulaştırılması ile ilgili tüm masraflardır. Dağıtım şirketi tarafından yapılan yatırım, işletme ve bakım giderleri bu bedele dahildir. Bu tutar da yılda 4 kez Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından duyurulur. 2016 yılı itibariyle İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, bu tutara dahil edilmiştir.

Vergiler
Enerji Fonu Bedeli

Enerji sektörünün gelişimi için yapılacak olan bilimsel araştırmalarına finansman sağlamak, ve kurulacak olan tesislerin maliyetlerini karşılamak için Aktif Enerji Tüketim Tutarı’nın %1’i olarak elektrik tüketicilerinden, elektrik satış yapan şirketler tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Fonu’na aktarılır.

TRT Payı

TRT giderlerinin karşılanması amacıyla tahsis edilir.  Aktif Enerji Tüketim Tutarının %2’si olarak belirlenir.

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi – ETV (BTV)

ETV ya da BTV’nin hesaplanması mesken ve ticarethaneler ile Sanayi aboneleri için farklılık göstermektedir. Mesken ve ticarethaneler için Aktif Enerji Tüketim Tutarının %5’i olan ETV, Sanayi grubu için %1 olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Faturada KDV harici tüm kalemlerinin toplamının %18’iKDV’yi oluşturur.

Çatıges ile sadece güneş elektriğine harcama yaparsınız. Hatta fazla üretilen elektrikten gelir elde edebilirsiniz.

Elektrik faturasından kurtulmak, işletmenizin veya evinizin giderlerini azaltmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.