RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

elektrikli araç şarj istasyonu

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlu Sürdürülebilirlik Planları

İş yeri elektrikli araç şarj (EV) istasyonu, şirketlerin iş hedeflerine ulaşmalarının en iyi ve en hızlı yollarından biri olabilir. İçten yanmalı motorlu taşıtlara kıyasla zararlı sera gazı emisyonlarını %50 veya daha fazla azaltabilir. Daha fazla insan EV kullanmaya başladıkça, şarj edilecek bir yere ihtiyaçları olacak. İş yerinizde EV şarjı sunarak, yalnızca müşterilerinize ve çalışanlarınıza ihtiyaç duyulan bir hizmeti sağlamakla kalmazsınız, onları sürdürülebilirlik girişimlerinize dahil edersiniz.

1.      Elektrikli Araç Adaptasyonu Artıyor

Önümüzdeki on yılda, dünya çapında satılan tüm araçların %25′ i elektrikli olacak. 2040 itibariyle, bu sayı yarıdan fazla olacak. İş yerinde elektrikli araç şarjının bulunmasının, insanların elektrikli araç tercih olasılığını 20 kat artırdığını tespit edildi. Yeşil bir lider olarak, markanızın yenilikçiliğini ve öngörüsünü gösterirken, e-mobiliteye geçişin öncüsü olacaksınız.

2.      Gezegenimiz için Faydalı

Ulaştırma sektörü, sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30’ unu oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları emisyonları yarıya ya da daha aza indirerek iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Bir şarj istasyonu, yılda yaklaşık 10 metrik ton karbondioksit emisyonunun giderilmesine yardımcı olur. Elektrikli araçların benimsenmesine öncü olarak bu çevresel etkileri hızlandırmaya yardımcı olursunuz.

3.      İnsanlar ve Şirketiniz için Faydalı

Elektrikli taşıtlar, geleneksel motorlu araçlara göre yakıt doldurmak ve bakım yapmak açısından daha az masraflı olmakla kalmıyor aynı zamanda yakın zamanda yapılan bir araştırma insanların elektrikli araç sürerken daha mutlu, daha sakin ve daha odaklı olduklarını ortaya koydu. Tüm bu avantajların yanı sıra, gelişmiş bir marka imajı ile elektrikli araç dostu işletmeler daha iyi çalışanları ve müşterileri çeker ve elinde tutar.

4.      Süreci İzleyebilirsiniz

Akıllı şarj istasyonları, maliyetleri, gelirleri ve enerji kullanımını kolayca izlemenizi sağlar. Güçlü raporlama özellikleri, yatırım getirinizi ve çevresel etkilerinizi ölçmenize olanak tanır. Akıllı şarj istasyonunu sürdürülebilirlik girişimlerinizin bir parçası yaparak, potansiyel müşterilerinize ve çalışanlarınıza şirketinizin ileri görüşlü, yenilikçi ve sorumlu olduğunu kanıtlayacaksınız.

Çatıges Blog’ u takip etmeye devam edin!

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.