RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Emekçi Kadınlar Günü Maria Telkes

Emekçi Kadınlar Günü | Güneş Kraliçesi Maria Telkes

Emekçi Kadınlar Günü ‘ne özel bu yazıda, bugün Solarçatı olarak bu işi yapabilmemizi sağlayan emekçi bilim kadını Maria Telkes’ den bahsetmek istiyoruz. Kendisi bilim insanı, biyofizikçi ve mucitti. Güneş enerjisi depolama sistemlerinin kurucularından biri kabul edilir ve ona Güneş Kraliçesi lakabı verilmiştir.

12 Aralık 1900 ‘de Macaristan’ da doğan Maria Telkes, 1925 yılında ABD’ ye taşındı ve güneş enerjisi çalışmalarına burada başladı. Amerika’daki ilk yıllarında Cleveland Klinik Vakfı’ nda George Crile ile birlikte beyin dalgalarını kaydedebilen bir fotoelektrik mekanizma icat etti. 1939’dan 1953’e kadar Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde güneş enerjisi araştırmalarına katıldı. 1948’de en önemli projelerinden biri üzerinde çalışmaya başladı. Burası Dover Sun House’du; güneş enerjisiyle ısıtılan ilk evi inşa etmek için mimar Eleanor Raymond ile birlikte çalıştı. Heykeltıraş Amelia Peabody tarafından finanse edilen proje kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden biriydi.

II.Dünya Savaşı sırasında, Telkes’in uzmanlığı ABD hükümetinin dikkatini çekti ve Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi’ne sivil danışman olarak görevlendirilmesini sağladı. Askerlerin zor durumlarda temiz su bulmasını sağlayan, güneş enerji ile çalışan suyu tuzdan arındırma makinesi geliştirdi. Aynı zamanda bu icat Virgin Adaları’ndaki su sorunlarının çözülmesine yardımcı oldu.Teknolojiden yoksun insanların kullanımı için, güneş enerjisi ile çalışan bir fırın geliştirmek amacıyla Ford Vakfı’ ndan hibe aldı. Yoksul kurak bölgelerdeki köylülerin kullanımı için ideal güneş enerjisini kullanarak ısıtılabilecek ilk ucuz ve kolay işletilen fırını tasarladı.

1970’lerde Teksas’ a taşındı ve birçok güneş enerjisi firmasına danışmanlık yaptı. Daha sonra 1980’de ABD Enerji Bakanlığının tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk evi geliştirmesine ve inşa etmesine yardımcı oldu.Kariyeri boyunca yirmiden fazla patent aldı. Kadın Mühendisler Derneği Başarı Ödülü’ nü ilk alan kişiydi. Teksas’ da birçok okula adı verildi.

Gururla yaptığımız bu işin var olmasını sağlayan insanlardan biri olan Maria Telkes aracılığıyla, bütün emekçi kadınlara minnettarlığımızı bildirmek isteriz. Kadınların hayatın her alanında birey olarak var olması insanlığın ilerlemesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Enerji sektörü başta olmak üzere, bilim ve iş hayatının her alanında emekçi kadınlara desteğimiz sonsuz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.