RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

güneşli gelecek nesil

Gelecek Nesil ve Güneş Enerjisi

Uluslararası Enerji Ajansı, 2018’de, Alaska’dan Antarktika’ya kadar dünyanın dört bir yanında yarım milyondan fazla güneş panelinin kurulduğunu belirtiyor. Güneş devrimi bizim ve gelecek nesil için artık burada.

Güneş enerjisi güneşin parladığı her yerde olabilir, sıcaklığını hissedebilir ve görebilirsiniz. Güneş enerjisi suyu ısıtabilir, evleri, okulları, işletmeleri ısıtabilir ve enerji üretebilir. Bugün çocuklara güneş enerjisinin nasıl çalıştığını ve nasıl akıllıca kullanabileceğimizi öğretmek, geleceğimizin ve onların korunmasını sağlayacaktır. Dünyadaki en güçlü enerji kaynağı başımızın hemen üstünde. Bu kaynak onların geleceği olacak ve bu bugün nasıl davrandığımıza bağlı.

Öncelikle, günümüzde enerji kullanımımızın zararlı etkilerini öğrenmek, neden enerji üretmenin başka bir yolunun olması gerektiğini anlamak için önemlidir. Bugün kullandığımız elektrik, yenilenemeyen kaynaklardan geldiği için kendimizi büyük bir düşüşe hazırlıyoruz. Bilim adamları bugün, o kaynaklar bittiğinde ipin ucunu kaçırmadan başka bir yöne geçebileceğimizi garanti etmek için çalışıyorlar. Bununla ilgili sorun şu ki, kaynak değiştirilinceye kadar beklememeliyiz. Yakın gelecekte geçiş yapabilmeli ve geri kalan kaynakları korumalıyız. Günümüzde enerji üretimimizdeki bir başka sorun da çevreye zararlı olmasıdır. Yöntemlerimiz havayı kirletiyor ve sonunda güneşi doğal bir kaynak olarak kullanmamızı imkansız hale getirecek. Bu önemli alternatifi kaybetmeyi göze alamayız. Çevremizi korumak için, çocuklara güneş enerjilerini korumak için nasıl bir araya gelebileceğimizi öğretmemiz gerekir.

Standart bir ev güneş enerjisine geçmekten büyük ölçüde faydalanabilir. Ayrıca, güneş enerjisini evinize elektrik üretmek, suyunuzu ısıtmak ve güneş enerjisi kullanarak kontrol edilebilen diğer işlevler için kullanabilirsiniz. Bizim bugün attığımız adımlar sayesinde ileride gelecek nesil ödüllendirilecek. Her yaştan insan güneş enerjisi tasarrufundan yararlanabilir ancak geleceğe fayda sağlamak için şimdi başlamak gerekiyor.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.