RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

solar grazing güneş enerjili hayvancılık

Güneş Çiftliklerinde Hayvancılık | Solar Grazing

Solar grazing, güneş çiftliklerinde hayvancılık faaliyetleri yapılmasıdır. En çok yapılanı hayvan otlatma uygulamasıdır. Koyunlar en yaygın güneş otlatma hayvanlarıdır, çünkü en uygun türlerdir. Güneş çiftlikleri için en çok arzu edilen yerler genellikle ziraat alanlarıdır. Güneş çiftliklerinde otlatma, güneş sahalarında biçme ihtiyacını azaltır veya ortadan kaldırır, emisyonları ve maliyetleri azaltır. Yerel kaynaklı, yenilenebilir süt, et ve yün katkısı sağlar.

Hayvancılık yapan biri mülküne güneş enerjisi ekleyebilir ve arazi veya çatı dizisinden düzenli bir gelir elde edebilir. Solar grazing, toprak sağlığını iyileştirebilir, suyu tutabilir, yerli türleri besleyebilir, yiyecek üretebilir ve yerel topluluklara daha düşük maliyetli enerji sağlayabilir. Cornell Üniversitesi tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya ve 2016 yılında Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı’ ndan yapılan bir araştırmaya göre, solar grazing, artan enerji üretimi ve azaltılmış bakım giderleri yoluyla çiftçiler için net olumlu faydalar getiriyor.

Şu anda çeşitli yerlerde pilot aşamalarda olsa da, popülaritesi artmaktadır. Güneş şirketleri yerel çiftçilerle sözleşme yapabilir, bu da hem çiftçiler hem de güneş enerjisi geliştiricileri için finansal açıdan faydalı bir ilişkiye yol açabilir. Doğru kurulmuş sistemler hayvanlara zararsızdır.

güneş enerji santrali arıcılık

Arıcılık da bir seçenek

Aynı zamanda güneş enerjisi santralleri tozlaşmaya dost bitki ve arı kovanlarını sahalarına dahil edebilir. Arı popülasyonu dünya çapında düşüşte ve her türlü yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Yeterli ekin tozlaşması gıda verimi için kritik önem taşır, bu nedenle tozlaşmaya güvenen mahsul çiftçileri, iyi bir mahsul elde etmek için çiçeklenme zamanında arılar getirmek için arıcılar kiralar. Güneş çiftliklerine tozlayıcı türlerin ekilmesi, bal arıları ve yabani arılar gibi yerel tozlayıcı türlerin desteklenmesine yardımcı olabilir. Güneş tesislerini tozlayıcı habitatlarla birleştirmenin birçok faydası vardır.

Birçok bölgede, yerel arıcılar, üniversite ve ulusal laboratuvar araştırmacıları, arılarının güneş panelleri altında tozlaştırıcı dostu bitki örtüsünü ziyaretlerini izliyorlar. Amaç, güneş alanlarındaki bitki örtüsünün böcek popülasyonlarına nasıl fayda sağlayabileceğini belirlemek ve tozlaştırıcı dostu güneş kurulumlarının çevre çiftliklerde mahsul verimini ne ölçüde artırabildiğini anlamaktır. Güneş çiftliklerine arı dostu habitatların ekilmesi atık su akışını azaltır ve minimum böcek ilacı kullanımı da dahil olmak üzere, daha istikrarlı arı popülasyonlarına yol açarak çevredeki çiftçilere fayda sağlar. Güneş çiftlikleri, özellikle eşdeğer tarım arazilerine kıyasla biyoçeşitliliği optimize etmeye odaklanan yönetim altında daha fazla bitki çeşitliliğinin yanı sıra çok sayıda kelebek ve arıyı destekleyebilir.

 

Kaynaklar:

https://solargrazing.org

https://www.seia.org/sites/default/files/2019-09/Solar%20Multiuse%20Farming%20Practices%20FactSheet%202019%20v3.pdf

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.