RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Enerji Santrallerinde Tüketim İzleme

Güneş Enerji santrali kurulumları öncesinde tüm yatırımcılar fizibilite hesapları talep etmekte, EPC firmaları da müşterilerine tüketimlerine, üretimlerinde, enerji bedellerine göre hesaplanmış öngörülen fizibiliteleri sunmaktadır.

Öngörülen bu fizibiliteler müşterilerden aylık olarak alınmış elektrik faturalarındaki aylık tüketim miktarlarına göre hesaplanmaktadır. Genel olarak aylık tüketimlerin saatlik tüketime indirgenmesi ile yapılan fizibilitelere göre fayda ve geri dönüş hesapları Güneş santralinin kurulması sonrasında farklılıklar göstermektedir.

Fizibilitelerde dikkate alınan tüketim değerlerinin, tüketim ihtiyaçlarının değişmesi sebebi ile artıp azalabiliyor olmasının yanı sıra fizibilitelerde kullanılan öngörülen elektrik fiyatları da farklı fiyatlarda gerçekleşebilmektedir. Ayni şekilde üretim öngörüleri de değişkenlik gösterebilmektedir. Üretim miktarlarının ve tüketim ihtiyaçlarının değişiklik gösterebilmesinin dışında gerçek faydanın hesaplanabilmesi için üretilen anlık enerjinin ne kadarının sayaç üzerinden geçtiğinin de bilinmesi gerekmektedir.

Sektöründe yapılan uygulamalarda müşterilere üretim izleme verileri genel olarak invertör verilerinden sağlanmakta, tüketim izleme ise 50 kWe altı güçlerde faturalardaki azalmanın hissiyatından, 50 kWe üstündeki güçlerde ise dağıtım şirketi scada sisteminin verilerinden sağlanmaya çalışılmaktadır.

50 kWe üzeri güçlerde Scada verileri bir excel tablosunda formülüze edilerek hesaplama yapılsa bile, 50 kWe üstü güçlerde hissiyattan ileriye gidememektedir.

Güneş santrali kurulumu sonrası öngörülen yatırım geri dönüş sürelerinin ne kadar gerçekleştiğini bilebilmenin en doğru yöntemi ise tesisteki tüketim değerlerini de okuyabilmektir. Tüketim değerleri ve üretim değerleri bilinen bir güneş enerji santralinde yatırımın dönüş süresi kolaylıkla hesaplanabilmektedir.

Tüketim değerlerinin de üretim ile beraber okunarak aynı platformlardan izlenebilmesi ile yatırımcılar hem anlık olarak tesislerinin üretim izlemesini sağlamakta hem de bu analizler sonrasında tüketim alışkanlıklarına maksimum fayda sağlayacak şekilde yön verebilmelerine olanak sağlamaktadır.

ÇATIGES olarak bizler mühendislik ilkeleri gereği hissiyatlar üzerine hesaplamalar yapmak yerine rakamlar üzerinden hesaplama yapmanın doğru olduğuna inandığımızdan tüm müşterilerimize üretim ile tüketimin anlık olarak izlenebildiği, gerçekleşen üretim/tüketimlere ait verilerin taleplere göre raporlanabildiği altyapıları kurmaktayız. Bu altyapılar sayesinde ÇATIGES müşterileri her an tüm verileri izleyebilmekte,  veriler hakkında ÇATIGES uzman ekibi de detaylı raporları müşterilere iletmektedir

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.