RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

GÜNEŞ ENERJİSİ HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

Güneş enerjisi, güneş panelleri sayesinde güneşten gelen UV ışınlarının elektrik enerjisine çevrilmesi sonucu oluşan enerjidir. Güneş enerjisi kullanımı gerek cebinize yaptığı tasarruf olsun gerekse çevreye sağladığı fayda olsun gelecekte vazgeçilmez bir enerji kaynağı olacaktır. Biz de bu blogumuzda sizlere güneş enerjisi hakkında yanlış bilinen gerçekleri anlatarak sizleri daha iyi bilgilendirmek istedik.

güneş enerjisi ve paneli

1- Güneş Panelleri Bulutlu veya Yağmurlu Havalarda Enerji Üretemez.

Güneş panelleri yukarıda da bahsettiğimiz gibi UV ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürür. Genelde güneşi göremediğimiz bulutlu havalarda, güneş panellerinin çalışmadığı veya enerji üretmediği varsayılabilir. Ancak UV ışınları gözle görülmediğinden ve bulutlu havalarda da güneşten bu ışınlar yeryüzüne gelebildiğinden bu bilgi tamamen yanlıştır. Sadece bulutlu havalarda güneşli havalara kıyasla daha az verim alınır.

2- Ülkemizde Güneş Enerjisi için Verimli Alanlar Çok Azdır.

Ülkemizde bildiğimiz üzere 4 mevsim yaşanmaktadır. En çok güneşli havaları gördüğümüz yaz mevsimidir ve diğer mevsimlerde güneşi daha az görürüz. Ülkemizin güneş enerjisi üretmeye çok elverişli olmadığı bilgisi bu durumdan dolayı düşünülebilir. Ancak ülkemiz aslında güneş enerjisi üretmeye oldukça elverişli bir coğrafi konuma sahiptir. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi güneş enerjisinin üretim potansiyeli yüksek olan bölgelerimizdir.

türkiyede güneş enerjisi

3- Güneş Panelleri Evlerinizin Değerini Düşürür.

Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Evinizin güneş panelleri ile temiz elektrik üretmesi ve paneller sayesinde elektrik tasarrufu sağlıyor olması, evinizin değerini ekstra arttırmaktadır.

güneş paneli

4- Güneş Panellerinin Kurulum Maliyeti Çok Yüksektir.

Geleceği düşünmeden, güneş enerjisi sistemi kurmanın bir yatırım olduğunu göz ardı edince güneş panellerinin kurulum maliyeti insanlar için biraz fazla gelebiliyor. Ancak güneş panellerinin kurulumu sonrası aylık elektrik faturalarınızdan anında tasarruf etmeye başlayarak en başta kurulum için verdiğiniz miktarın dönüşünü 4-8 yıl arasında sağlayabilirsiniz. Ayrıca güneş panellerinin ömrü 20 ile 30 yıla kadar uzadığı için aslında uzun vadede kar sağlamış olup, geleceğe yatırım yapmış olursunuz.

elektrik tasarrufu

5- Güneş Panelleri Kurulumlarından Sonra Çok Fazla Bakım Gerektirir.

 Güneş panelleri kurulumu sağlandıktan sonra çok fazla bakım istemez. Arada sırada tozdan kaynaklı verimi düştüğü zaman yıkanması gerekir. Bunun dışında yıl içerisinde Solarçatı ekibimiz zaten düzenli denetlemeler ve bakımlarını yapmaktadırlar. Yani güneş panelleri için yorulmanıza gerek kalmaz.

Çatıges ile sadece güneş elektriğine harcama yaparsınız. Hatta fazla üretilen elektrikten gelir elde edebilirsiniz.

Elektrik faturasından kurtulmak, işletmenizin veya evinizin giderlerini azaltmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.