RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Enerjisi Kullanımının Dünya’ya Faydaları Nelerdir?

Türkiye’de Güneş enerjisi kullanımı son yıllarda oldukça artmaktadır. Genellikle maddi yönden tasarruf etmek için tercih edilen güneş enerjisi kullanımı aynı zamanda Dünya’ya da birçok yönden fayda sağlamaktadır. Bu faydaları aşağıdaki maddelerle kısaca sizlere de özetleyebiliriz:

Güneş Enerjisi

1- Hava Kirliliğini Azaltır

Fosil yakıtlar, nükleer enerji santralleri veya yenilenemeyen enerji kaynakları hava kirliliğine yol açan en önemli faktörlerdir. Güneş enerjisi ise kullanılırken çevreye herhangi bir zararlı duman, gaz veya karbon monoksit gibi salınımlar yapmadığından dolayı dünyadaki hava kirliliği gibi önemli bir soruna fayda sağlamaktadır.

2- Yenilenemeyen Enerji Kaynaklarına Bağlılığı Azaltır

Günümüzde artan dünya nüfusu ile birlikte her yıl daha fazla enerji üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı bu nedenle her geçen yıl daha da artmaktadır. Hava ve çevre kirliliğinin yanında bu kaynakların tükeniyor olması da negatif bir etkendir. Ancak güneş enerjisi tükenebilen bir enerji kaynağı olmadığı için kullanımı bu sorunun da önüne geçer.

3- İnsan Sağlığını Uzun Vadede Olumlu Yönde Etkiler

Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitine göre, hava kirliliğine bağlı olarak her yıl dünya üzerinde yaklaşık 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu rakam insanlık adına oldukça ciddi bir rakamdır. Güneş enerjisi kullanımı hava kirliliğini azalttığından dolayı uzun vadede insan sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir.

4- Küresel Isınmanın Negatif Etkilerini Azaltır

Son olarak güneş enerjisi kullanımının küresel ısınmanın negatif etkilerini engellemesine değinmek istiyoruz. Tahminlere göre Dünya’nın yaklaşık 200-300 yıl kadar sonra bir çölden farkı kalmayacağı konuşuluyor. Güneş enerjisi hava kirliliğini ve karbon salınımını azalttığından dolayı küresel ısınmayı ve negatif etkilerini yavaşlatır ve Dünya’nın ömrünü uzatır.

Bu bahsettiklerimiz güneş enerjisinin Dünya’ya faydalarından sadece birkaçı. Siz de bize katılarak, Çatıges ile Dünya’mızı bizler ve gelecek nesiller için koruyabilirsiniz!

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.