RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

GÜNEŞ ENERJİSİ vs. FOSİL YAKITLAR

Elektrik hayatımızın yerinde. Peki bu elektrik bize hangi kaynaklardan geliyor?

Bu blogumuzda sizlere elektriğin en temel iki kaynağı olan güneş enerjisi ve fosil yakıtların farklılıklarını anlatacağız. Geçmiş yazılarımızda güneş enerjisinin tasarruflu ve çevreci bir seçenek olduğunu olabildiğince anlattık. Peki bu seçeneği fosil yakıtlardan üretilen elektrik ile karşılaştırırsak ne görürüz.

günes enerjisi

YENİLENEBİLİRLİK

Güneş enerjisi bildiğimiz üzere yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji kaynağı derken kastettiğimiz şey ise şu: Güneş olduğu sürece evlerimizde güneş enerjisi kullanmaya ve üretmeye devam edebiliriz. Bunun aksi olarak fosil yakıtlar yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Bu da bir kere fosil yakıt kaynakları tükenirse bu kaynaktan artık enerji üretemeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Teknik olarak fosil yakıt kaynakları yenilenebilir olsa da, bu milyonlarca yıl sürmektedir.

Bir diğer konu ise ulaşılabilirlik. Fosil yakıt kaynakları azaldıkça ve tükendikçe kaynaklara ulaşmak gittikçe zor ve maliyetli bir hal alıyor ve almaya devam edecek. Bu yüzden belli bir zamandan sonra fosil yakıtlar kullanılmaya değer bulunmayacaktır ve tercih edilen bir enerji kaynağı olmayacaktır.

Bunun aksine güneş enerjisi güneş ışığı dünyaya geldiği sürece tercih edilen ve ulaşılma maliyeti olmayan bir enerji kaynağı olarak kalacaktır. Fosil yakıt kaynaklarının azalmasının aksine güneş hep bizimle olacak.

EMİLİM

Fosil yakıtların karbondioksit (CO2) salımını yaptığını daha önceki bloglarımızda bahsetmiştik. CO2 salımı atmosferde incelmelere yok açarak gün geçtikçe dünyanın daha çok ısınmasına yol açıyor. Bu ısınma da çokça duyduğumuz bir kavram olan küresel ısınmaya yol açıyor. Küresel ısınma tüm dünyada iklim değişikliklerine yol açtığı görülen ve sonuçlarına rastladığımız ciddi bir sorundur.

İklim bilimciler bu konuda bilgilenmeye ve çalışmaya devam ederken insanlar da bu konuda gün geçtikçe bilinçlenip çevreci yaklaşımı benimsemektedir.

Fosil yakıtların aksine, güneş panelleri güneş enerjisi üretirken herhangi bir hava kirliliği veya gaz salımı gerçekleştirmiyorlar. Bu yüzden eğer biz de dünyadaki karbon ayak izini azaltmak için karbon salımını düşürmek istiyorsak, güneş enerjisine geçmenin tam zamanı.

MALİYET

Güneş enerjisinin önünde daha uzun bir yol olduğu gözle görülür olsa da sektör olarak ve potansiyel olarak önemi göz ardı edilemez. Buna ek olarak toplumsal açıdan da insanların bilinci arttıkça daha çok tercih edilen bir enerji kaynağı haline gelmektedir. Daha fazla insan güneş enerjisi kullanmayı istedikçe panel teknolojisi ve gelişimi de gitgide hızlanmaktadır.

Bu teknolojik gelişimlere dayanarak son 10 yılda güneş enerji kullanımı maliyeti oldukça azaldı. Şu an için güneş enerjisi herkes için uygun ve ekonomik bir maliyete sahip olmasa da hızlı bir şekilde bu hale geleceği öngörülüyor.

Güneş enerjisinin aksine fosil yakıt kaynaklarının azalması ve tükenmesi ile birlikte fosil yakıt kullanımı maliyetinin de gün geçtikçe artması bekleniyor.

Özetlemek gerekirse güneş enerjisi şu an ve gelecek için güvenilir ve çevreci bir yatırımken fosil yakıt kullanımı gün geçtikçe maliyeti artacak ve dünyaya zarar veren bir enerji kaynağıdır. Hangi tarafı seçeceğiniz ise tamamen sizin tercihiz.

Çatıges ile sadece güneş elektriğine harcama yaparsınız. Hatta fazla üretilen elektrikten gelir elde edebilirsiniz.

Elektrik faturasından kurtulmak, işletmenizin veya evinizin giderlerini azaltmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.