RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Paneli Ömrü ve Yaşam Döngüsü

Panel endüstrisi, sürdürülebilirlik mesajına uygun olarak, güneş modülleri ve bileşenleri için daha etik ve kârlı kullanım ömrü sonu yükümlülüklerine doğru büyük adımlar atmaktadır. Üreticilerin güneş modüllerinin onarılması, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi veya sorumlu bir şekilde imha edilmesi konusunda daha bilinçli kararlar almaları mümkündür. Güneş paneli yaşam döngüsünün üretim, kullanım ve hizmetten çıkarma olarak bu üç aşamasına bir göz atalım.

Üretim

Üretim aşaması modül tasarımı, hammadde temini, malzeme işleme ve imalatını içerir. Bir güneş panelini kurmadan ve devreye almadan önce gerçekleşen her şey. Bu aşama enerji tüketir ve güneş enerjisinin yok etmeye çalıştığı şey olan karbon ayak izi oluşturur. Bu tüketimi dengelemek ve sürdürülebilir üretim sağlamak için enerji kullanımını ve verimliliği artırmaya odaklanılmalıdır. Doğru üretim operasyonları ve Ar-Ge faaliyetleri ile “sıfır” karbon emisyonu elde edilmesi mümkündür.

Kullanım

Üretim bittikten sonra, kullanım aşaması güneş panelleri güneş ışığını enerjiye dönüştürmeye başladığında başlar. Bu dönemde, güneş panellerinin ürettiği güç, şebekeye yenilenebilir enerji olarak verilir ve üretim aşamasında harcanan enerji dengelenir. Kullanılan yere ve teknolojiye bağlı olarak, bu enerji dengeleme süresi genellikle altı ay ile iki yıl arasında sürer.

Ortalama 25 ila 30 yıl kullanım ömrüne sahip güneş panelleri ile bol miktarda yenilenebilir enerji üretimi sağlanır. Bununla birlikte, bu aynı zamanda 90’lı yılların ortalarından sonlarına kadar devreye alınan panellerin, birçok elektrikli ürün gibi kullanım ömrünün sonuna ulaştığı anlamına gelir. Dünya daha fazla temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği için güneş panellerinin üretimi ve kullanımı büyümeye devam edecektir. Bu, daha sürdürülebilir güneş paneli kullanım ömrü sonu yönetimini gerektirecektir.

Hizmet Dışı

Bir güneş paneli mümkün olduğunca uzun süre çalıştıktan sonra artık çalışmayan bir güneş paneli ile ne yapılabilir? Çeşitli seçenekler mevcuttur.

Onarım ve yeniden kullanım: Hizmet sağlayıcılar panelleri onarabilir veya diğer projelere dağıtabilir. Ancak muayene, onarım, test ve bazı durumlarda yeniden sertifikalandırma gibi ekonomik zorluklar yaratır. Ayrıca, bu seçenek onarılamaz paneller için geçerli değildir.

  • Yenileme, yeniden üretim: Üreticiler, panellerin ve / veya bileşenlerinin kullanım ömrünü daha da uzatmak için panelleri geri alabilirler. Bu yol onarım ve yeniden kullanım ile aynı ekonomik sorunları yaratır.
  • Geri dönüşüm: Malzeme geri kazanımı, değer yaratırken çevresel zararı azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Güneş panellerindeki cam, polimer, alüminyum, silikon, bakır ve diğer malzemeler potansiyel olarak çıkartılabilir, satılabilir ve başka amaçlar için yeniden işlenebilir. Bu işlem, malzemelerin çöp sahasında değil dönüşümde kalmasına yardımcı olur.

Düzenli depolama: Bu en kolay seçenek olmasına rağmen, aynı zamanda en sürdürülemez olanıdır. Bu yöntem, değerli malzemeleri yeraltında ve erişilemez durumda tutar. Dünya Ekonomik Forumu, her yıl 62.5 milyar dolar değerinde değerli malzemenin e-atıklara kilitlendiğini tahmin ediyor

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.