RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Solar invertör

İnvertör (Evirici) – Solar 101

İnvertör, güneş enerji sisteminin ana parçalarından biridir. Çatınıza kurulan güneş panelleri güneşten doğrudan akım üretir, ancak çoğu elektronik cihaz alternatif akım ile çalışır. İnvertörün sisteminizdeki rolü doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürmektir. Böylece panelleriniz tarafından üretilen enerji cihazlarınıza güç sağlamak için kullanılabilir.

İnvertör (Evirici) Çeşitleri

String invertör ile kurulan bir sistemde, paneller seri olarak birbirine bağlanır ve zincirin ucu invertöre bağlanır. Dize çeviriciler birden fazla giriş içerebilir. Örneğin, invertördeki üç girişe takılı 8 paneliniz olabilir. Bu, tek bir invertör ünitesinde 24 panelli bir sistem kurmanızı sağlar. Uygun koşullarda en hesaplı seçenektir.

Muhtemelen “bir zincir sadece en zayıf halkası kadar güçlüdür” sözünü duymuşsunuzdur. Bu ilke panel dizileri için geçerlidir. 330W panelleriniz olabilir, ancak dizideki tek bir panel 250W üretime düşerse, bu dizideki her panel 250W güç üretecektir. Paneliniz gölgelendiğinde daha az enerji üretecek ve bir paneldeki gölgeleme tüm şeridi etkileyecektir.

Türkiye’ de paneller, optimum üretim için Güney’e bakmalıdır. Çatınızdaki panellerin yarısı güney ve yarısı doğuya bakacak şekilde ayrılırsa, tüm paneller en fazla doğuya bakanlar kadar elektrik üretebilir. Çatıda fazla alan olduğunda ve her türlü engelden arınmış sabit bir zemin montajı yapılabileceği zaman en iyi şekilde çalışma eğilimindedir. Gölgelenme sorunu yoksa ve tüm paneller aynı yöne bakacaksa string invertörler güneş enerjisi projenizde paradan tasarruf etmenize yardımcı olmak için harika bir seçenek.

Optimize Edici (güç iyileştirici) her panelin çıktısını dizenin geri kalanından bağımsız olarak kontrol etmenizi sağlar. Gölge veya arıza nedeniyle tek bir panel az üretiliyorsa, optimize ediciler ipteki diğer panellerin etkilenmemesini sağlar. Optimize edici eklemek, sistem tasarımınızda size daha fazla esneklik sağlar. Dizinizi kısmen gölgeli bir alanda oluşturabilir veya çatınızdaki kullanılabilir alan boyunca dizeleri ayırabilirsiniz. Sisteminizdeki her panelden en fazla üretimi almanızı sağlar.

Optimize edicilerin bir başka faydası da bireysel panel izlemedir. Her bir panelden üretimi takip edebilecek ve bu sayede hataları tespit edip gölgeleme sorunlarını panel bazında engelleyebilirsiniz.

Mikro invertör sistemlerinde merkezi bir invertör yoktur. Bunun yerine, her panel kendi mikro-invertörüne bağlanır. Bu, panellerin her koşulda inşa edilebileceği ve ihtiyaç duyduğunuz kadar küçük veya büyük olabileceği anlamına gelir. Mikro invertörler, her bir paneli izlemeyi mümkün kıldıkları için optimize edicilere benzer. Buna ek bir fayda daha sağlarlar: küçük ölçekli bir sistemle başlayıp daha sonra büyütebilmek. Yalnız mikro inverterler watt başına maliyet esasına göre en pahalı seçenektir.

Çoğu senaryoda, güç optimize edicisi olan bir string invertör, fiyat ve verimlilik arasında doğru dengeyi sağlamak için en iyi seçenektir.

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.