RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Solar 101 – Güneş Enerjisi Sistemleri Türleri

İki ana güneş enerjisi sistemi vardır:  Fotovoltaik (PV) ve Güneş Termal. Ülkemizde, özellikle evlerde güneş termal sistemler çok yaygındır. Hatta dünya geneline baktığımızda güneş termal konusunda lider ülkelerden biriyiz yani güneş enerjisine aşina bir ülkeyiz. Bu yaygın kullanım ve aşinalık güneş enerjisinden elektrik üretme fikrine kolaylıkla sıcak bakmamızı sağlasa da bazı kafa karışıklıklarına da sebep olabiliyor. Bu yazımızda bu iki sistemi açıklamaya çalıştık.

Güneş Termal

Güneş termal sistemleri, güneş ışınlarından gelen ısıyı emmek ve hava, su veya antifriz gibi bir ısı transfer akışkanına aktarmak için kullanılır. Çoğunlukla güneş enerjisiyle ısınan su, evlerin veya işletmelerin sıcak su ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Düşük sıcaklıklı güneş termal sistemleri, ısıyı direkt kullanır ve 100 °C’ nin altındaki sıcaklıklarda çalışan tesisler, evsel ve ticari uygulamalara ve çok çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara cevap verir. Sanayide kullanmak üzere kızgın su ve kızgın buhar elde edilmesini de sağlar.

Yoğunlaştırılmış güneş termal sistemlerde, güneş ışınlarının sıcaklığı, gaz, yağ veya erimiş tuz gibi bir akışkanı yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtmak için kullanılır. Bu ısı transfer akışkanı bir su şebekesini ısıtır ve su buharı ile türbin çalıştırılır. Türbinin mekanik enerjisi ile elektrik üretilir. Güneş ışınlarından gelen ısı, geniş alanlara aynalar yerleştirilerek büyük santrallerde toplanır.

Fotovoltaik 

Fotovoltaik sistemler ise güneş ışığını elektriğe dönüştürür.  Fransız fizikçi Edmond Becquerel tarafından 1839’da keşfedildi ve ilk olarak 1954’te endüstriyel uygulamalarda kullanıldı. 1950’lerde uydulara güç sağlamak amacıyla da kullanılmaya başlandı. Günümüzde güneş enerjili hesap makinesi, çanta gibi araç gereçlerden, şehirlerin elektrik ihtiyacını karşılamaya kadar geniş bir kullanım alanı var.

Küresel ısınmaya olan farkındalığın artması ve yeni nesil elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması ile günlük hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Araç şarj istasyonları, evsel ve endüstriyel çatı üstü sistemler, sokak lambaları, toplu taşıma durakları, akaryakıt istasyonları.. Güneş enerjisi bir vazgeçilmez olma yolunda ilerliyor.

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.