RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

18 Şubat Pil Günü’ne Özel Pilin Serüveni

Pil nasıl çalışır?

Pil, kimyasal enerjinin elektriğe dönüştürülüp sürekli bir elektrik akımı sağlanmasına yarar. Anot (-) ve katot (+) kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği iki uçtur. Bu iki ucun birbirine temasını engelleyen bir katman bulunur ve bu katmanda elektron akışı gerçekleşir.  Elektrik ile kullandığımız her şey piller sayesinde taşınabilir ve kolay kullanılabilir olur. Günlük hayatta kullandığımız basit kumanda pillerinden, araba akülerine, telefon bataryalarına hepsi aslında birer pil düzeneğidir.

Pilin serüveni

Pilin tarihi milattan sonra erken yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Bu döneme ait, pişmiş toprak kap  içinde bakır tabaka ile çevrelenmiş demir bir çubuk bulunan sözde Bağdat pili denilen kalıntılar bulunmuştur. Pillerin asıl gelişimi ise Alessandro Volta ile başlamıştır, günümüzde 18 şubat olan Pil Günü aynı zamanda onun doğum günüdür.  İki farklı metal ve bir sıvı ile elektrik üretilebileceğini keşfetti ve bu da 1800 yılında Volta pili adı verilen pili bulmasıyla sonuçlandı. Bunun akabinde yıllar içerisinde farklı metal ve sıvılar kullanılarak farklı piller üretildi.

Çinko-karbon ve alkalin piller tek kullanımlık olarak hayatımıza girdi. Kurşun asit piller yani akü Gaston Plante tarafından 1859 yılında bulundu ve otomobillerin gelişmesine önayak oldu. Bu şekilde şarj edilebilir piller de hayatımızın bir parçası haline geldi. Teknolojinin gelişmesiyle uzun ömürlü, enerji verimi yüksek şarj edilebilir lityum bataryalar yaygınlaştı. Bataryalar birden çok pilin bir araya gelmesi ile oluşur, temelinde pildirler. Günümüzde bilgisayarlarda ve elektrikli otomobillerde lityum iyon bataryalar kullanılıyor. Uzaktan kumandalı araçlar ve robotik endüstrisinde de lityum polimer bataryalar kullanılıyor. Lityum polimer bataryalar her boyut ve şekilde üretilebiliyor, her cihazda kolay kullanım sağlıyor.

Enerji ihtiyacımız sayesinde sürekli ve sabit bir elektrik akımı arayışına girdik. Teknolojinin ilerlemesi hem endüstriyi hem günlük hayatımızı değiştirdi ve taşınabilir araçlara ihtiyacımız arttı. Piller artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Şimdi ise dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmaya başladı ve elektrik temiz ve verimli bir enerji seçeneği oldu. Yakın gelecekte herkes kendi enerjisini üretecek ve bugün kullandığımız bütün araçları elektrik ile kullanıyor olacağız. Yani piller daha uzun bir süre gelişmeye ve hayatımızın içinde olmaya devam edecek.

Pil gününüz kutlu olsun!

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.