RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Tamteks Tekstil ÇATIGES Projesi

ÇATIGES tarafından 2020 Aralık ayında kurulumu tamamlanan TAMTEKS Tekstil 1 yıldır elektriğini güneşten üretiyor. ÇATIGES sayesinde çatı üzeri GES projesi ile enerjisini güneşten üreten  kurumsal işletmemizin kurulum detaylarını inceleyelim.

çatı üzeri GES

konstruksiyon

 

ÇATIGES projesi başlangıcında ilk adım olarak keşfi yapılan çatının üzerine çatı üzeri GES için en uygun, gölgelenme etkenlerinden etkilenmeyecek ve maksimum verim ve üretim alınacak şekilde yerleşim planı hazırlandı. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Isotec marka konstrüksiyon malzemeleri kullanılarak çatı üzerine uygun malzemelerle çift kat konstrüksiyon montajı yapılarak panellerin montajı için çatıya bağlı bir iskelet oluşturuldu. 

 

 

 

 

çatı üzeri panel

 

Kostruksiyon montajı tamamlanan çatıya yapılan son kontrollerin ardından sıra panel montajına geldi. TamteKS çatısına gerçekleşen kurulumda 3081 adet HT- SAAE marka 330 watt’lık paneller kullanıldı. Bu paneller çift kat konstrüksiyon iskeleti üzerine yerleştirilerek panel kurulum aşaması da tamamlandı.

 

 

 

invertörPanel kurulumunun tamamlanmasının ardından kablolama ve inverter montajı başladı. İnverterler GES projelerinin en önemli parçalarından biridir. Panellerde üretilen DC akımı AC akıma çevirerek elektriği evlerimizde ve işletmelerimizde kullanabileceğimiz şekilde hazır hale getirir.  ÇATIGES’in gerçekleştirdiği çatı üzeri GES projesinde kurumsal işletmenin görüntüsüne zarar vermeden Başoğlu DC kablolar ve HES AC kablolar kullanılarak kablo hattı döşendi. Kablolar invertör bölgesine kablo tavası içerisinde taşındı. Toplamda 10 adet İnverter kullanılan projede İnverter olarak 100 kW Huawei Pro inverterler tercih edildi. Kurulumu tamamlanan proje sonucunda 1016 kWp kurulu güç elde edildi.

 

Tamteks ÇATIGES uzman mühendislik hizmeti sayesinde GES projesine kavuştu. Sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmede ilk adımını atan Tamteks  gerçekleşen bu proje sonucunda, kurumsal işletmesi yıllık 4365 ağaç kurtarıyor ve yıllık 669.57 ton karbon salımını engelliyor.

ÇATIGES ile işletmelerinizin elektriğini güneşten üretmek artık çok kolay.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizleri 0212 280 00 00 Numaramız ile Arayabilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.