RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

Güneş Enerjisi Gelişimi: Dün, Bugün ve Gelecek

Güneş enerjisi son 25 yılda gözle görülür bir şekilde küçük bir pazar olmaktan çıkıp ana elektrik kaynaklarından biri oldu. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, dünyadaki kurulu güneş enerjisi kapasitesi katlanarak üstel bir artış gösteriyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri güneş enerjisi teknolojisi ilerledikçe maliyetinin de aynı hızla düşmesi. Watt başına solar panel maliyeti 2015’ten 2019’a %22 azaldı. Bu konuyu başka bir yazımızda ayrıca ele alacağız. Takipte kalın.

Güneş Enerjisi Kurulu Kapasite
Güneş Enerjisi Kurulu Kapasite (1997-2018)

2018 yılının sonunda global kurulu güç kapasitesi 512 GW’ a ulaştı ve bunun yaklaşık %35’i kamu ölçekli tesislerdi. Almanya, ABD ve Çin gibi ülkelerin ulusal programları ve teşvikleri de bu hızlı büyümenin nedenlerinden biri. 90’lı yılların sonunda Japonya liderliği elinden alana kadar ABD en yüksek kurulu güce sahipti. 2005 yılında da Almanya aynısını Japonya’ ya yaptı, son olarak 2015’te 100 GW kurulu güce sahip ilk ülke olarak Çin liderliğe adını yazdırdı. Uluslararası Enerji Ajansı 2050 yılında 4.7 TW solar kurulu gücü ve güneş enerjisinin dünyanın en büyük elektrik kaynağı olmasını hedefliyor. Türkiye bu yarışa geç başlamış da olsa emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2015 yılında 248,84 MW olan kurulu güç 2019 yılında 5894 MW ‘a ulaştı. Sadece dört yılda kurulu güç 23 katına yükseldi. 2018 yılına göre globalde 12. sıradayız.

Kurulu Güç ve Üretim

Kurulu güç, bir saatte maksimum üretilebilecek elektrik miktarıdır. Gerçekte üretilen miktar ise santralin konumuna ve o konumun ışınım oranına bağlıdır. Gün içinde her an güneşin açısı bir olmuyor ve geceleri güneşten mahrumuz. Bu da üretimin kurulu güçten farkıdır. Aşağıdaki yıllık global güneş enerjisi üretimi grafiği (TWh cinsinden) görülmekte. Kurulu güç grafiğine benzer şekilde üstel bir artış grafiği. Bu üretim değerleri tükettiğimiz elektriği oluşturuyor aslında. Almanya kurulu güçte lider ülkelerden biri olsa da 2018 yılında iç tüketiminin %7’sini güneş enerjisi ile karşıladı. Elektrik üretiminde güneş enerjisinin en büyük nüfuzu %14 oran ile Honduras’ta.

Güneş Enerjisi Üretimi
Güneş Enerjisi Üretimi (TWh) (1965-2018)

Fosil yakıtları yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmaya başladığımız şu dönemlerde elektrik en birincil enerji ihtiyacımız olacak ve bunu elde etmenin en temiz yollarından biri güneş. Birçok gelişmiş ülkede nükleer santrallerin kapatılması kararı alınıyor ve enerji üretiminde alternatif arayışı var. Güneş enerjisindeki teknolojik gelişmeler maliyetin azalması ve verimliliğin artmasını sağlamaya devam edecek. Bu hızlı büyüme uzun bir süre daha devam edecek.

Grafikler Kaynak: https://ourworldindata.org/renewable-energy

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.