RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

güneş paneli

Güneş Paneli Hangi Yönde ve Açıda Olmalıdır?

Çatıges çatı üstü güneş enerjisi sisteminizi tasarlarken, her detaya önem verir. Çatınızın konumu, boyutu, elektrik faturanızdaki sözleşme gücü, sistem boyutunu belirlerken baz aldığımız şeylerdir. Boyutu anladıktan sonra sırada temel malzememiz güneş paneli var. Çatınızda kaç güneş paneli olmalı, bu güneş panelleri ne kadar üretim gücüne sahip olmalı bu soruları cevaplıyoruz. Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta daha var. Tahmin edebileceğiniz gibi, panellerinizin baktığı yön, çatıdaki güneş enerjisi sisteminizin ne kadar enerji ürettiği konusunda önemli bir faktördür. Kaç tane güneş paneli olmalı bunu belirledik ama nasıl yerleştirmeliyiz ki en yüksek verimi alabilelim?

Geleneksel tavsiye, güneş panellerinin güneye bakacak şekilde konumlandırılmasıdır. Kuzey yarımkürede konumlandığımız için, güneş yıllık yörüngesini tamamlarken her zaman gökyüzünün güney kısmı boyuncadır. Bu sebeple, bugüne kadarki en iyi uygulama, maksimum güneş ışığını yakalamak için güneş panellerini güneye bakacak şekilde konumlandırmak olmuştur.

Panellerin yönü dışında yerleştirilme açısı da önemlidir. Bu açı çatınızın konumuna göre değişir ve neredeyse evinizin enlemine eşittir. Bu açı sayesinde güneş ışığının panellere dik açıyla çarpması sağlanır ve yüksek oranda enerji üretilir. Aynı zamanda kışın karın paneller üzerinden kaymasını kolaylaştırır. Çatı kendiliğinden eğimli bir çatı da olabilir, güneş panellerini en uygun şekilde yerleştirmek için farklı montaj yöntemleri vardır.

Ülkemizde bulunduğumuz enlem dolayısıyla teknik olarak 20 derece açı ile kurulum yapılması gerekir. Ama bu genelleme mevzuatsal olarak doğru değildir ve sık yapılan bir hataya sebep olur. Belediyelerin planlananlar yönetmeliğine göre, binanın kendi ihtiyacı için kurulan güneş enerjisi santrallerinin mimari görüntüyü bozmamak kaydıyla kurulum izni vardır. Binaya aşağıdan bakıldığında güneş panelleri görünmemeli ya da belirli bir oranda görünmeli. Örneğin yaptığımız akaryakıt istasyonu kurulumlarında 4 derece açı belirlememizin sebebi de bu.

Birden fazla yöne bakan çatılarda güneş panelleri için en önemli etmen doğru invertör seçimidir. Daha önce bir yazımızda invertörlerden ve çeşitlerinden bahsetmiştik. Başka bir yazımızda da çatıya göre doğru invertör seçimi konusunu ele alacağız.

Daha fazla bilgi almak için Çatıges websitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.