RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

İnokstek Paslanmaz Teknolojileri ÇATIGES Projesi

ÇATIGES tarafından 2021 yılı Haziran ayında çatı üzeri GES kurulumu tamamlanan İnokstek kurumsal işletmesi 6 aydır verimli şekilde üretime devam ediyor.

 

Kurulumu 2021 Haziran ayında tamamlanan projede ÇATIGES’in alanında uzman mühendis kadrosu ile en verimli sistem kuruldu.

ÇATIGES uzmanlığında gerçekleşen kurulum detaylarını inceleyelim.

 çatı üzeri GES

İlk aşamada çatı keşfi gerçekleştirildi. Çatı üzerindeki bacaların konumları da değerlendirilerek, elektrik üretimini sürekliliğine engel olabilecek detaylar özenle hesaplandı. Panellerden maksimum verim alabilmek için uygun kurulum planı hazırlandı. Panellerin olumsuz ortam koşullarından etkilenmemesi için detaylı hazırlık süreci gerçekleştirildi. Tüm çalışmaların ardından Alkor marka konstrüksiyon malzemeleri tercih edildi. Çift kat konstrüksiyon yöntemi kullanılarak maksimum dayanıklılık hedeflenen projede uzman ÇATIGES ekibi tarafından panellerin montajı için çatıya bağlı bir iskelet oluşturuldu

 

 

 

 güneş paneli

ÇATIGES uzman ekipleri konstruksiyon montajının tamamlanmasının hemen ardından panellerin güneş enerji panellerinin montajına başladı. Çatı üzerine montajı tamamlanan iskeletin üzerine yapılan panel montajı ile,  yüksek oranda verim alınabilecek şekilde panel kurulumu gerçekleşti. Panel yerleşimi tamamlanan proje kapsamında 334 adet HT-SAAE marka 390 watt’lık paneller kullanıldı. Bu paneller çift kat konstrüksiyon iskeleti üzerine yerleştirildi ve panel montajı da tamamlandı. Binanın estetik görünümüne uyumlu biçimde yapılan kurulum sonrası, artık sadece üretilen DC elektriği AC elektriğe çevirecek inverterlerin sisteme bağlanması kaldı.

 

 

 

 güneş paneli inverteri

Tüm bu aşamaların ardından kablolama ve İnverter montajı başladı. Çatı üzeri GES’lerde inverterler ve kablolama işlemleri büyük öneme,  Başoğlu DC kablolar ve Hes AC kabloların kullanıldığı projede kurumsal işletmenin estetiğine zarar vermeden kablo hattı oluşturuldu. Kablolar inverter bölgesine kablo tavası kullanılarak taşındı. 1 adet Huawei marka 100 kW inverter kullanıldı. Gerçekleşen bu proje sonucunda 130,26 kWp kurulu güç elde edildi.

 

 

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda İnokstek kurumsal işletmesi  çatı üzeri GES kurulumunu ÇATIGES güvencesi ile gerçekleştirdi. Proje sonucunda İnokstek Paslanmaz Teknolojileri yıllık 857,52 adet ağaç kurtarıyor ve yıllık 131,54 ton karbon salımını engellemiş oluyor.

ÇATIGES ile işletmelerinizin enerjisini güneşten üretmek çok kolay!

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizleri 0212 280 00 00 Numaramız ile Arayabilirsiniz.

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.