RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

default

Mikron Makina ÇATIGES Projesi

ÇATIGES tarafından 2021 yılı Mayıs ayında çatı üzeri GES kurulumu tamamlanan Mikron Makina kurumsal işletmesi  aydır verimli şekilde üretime devam ediyor.

Kurulumu 2021 Haziran ayında tamamlanan projede ÇATIGES’in alanında uzman mühendis kadrosu ile en verimli sistem kuruldu.

ÇATIGES uzmanlığında gerçekleşen kurulum detaylarını inceleyelim.

Güneş panellerini en optimal şekilde yerleştirmek amacıyla ÇATIGESekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu solar panellerin yerleşim planı hazırlandı. Nihai yerleşim planına karar verildikten sonra konstrüksiyon kurulumuna başlandı.

Projenin başlangıcında ÇATIGES uzmanlığında Mikron Makine bina çatısına zarar vermeden, taşıma gücüne hesaplamalar yapılarak konstrüksiyon montajı yapıldı. Panellerin dayanıklı şekilde monte edebilmesi için Alkor konstrüksiyon malzemeleri kullanıldı. Çift kat konstrüksiyon yöntemi uygulanarak çatıya iskelet kuruldu. Kurulan iskeletin son kontrollerinin ardından paneller monte edilmeye hazır hale geldi.

 

Bu aşamada panel yerleşimine başlanıldı. Güneş enerjisinden maksimum verim alınabilmesi için panellere uygun açılar verildikten monte edildi. Projede panel olarak HT-SAAE marka1187 adet 320 watt’lık paneller tercih edildi. Yenilenebilir Güneş enerjisini kullanmaya başlayan işletmemiz sayesinde 1187 kWp kurulu güç elde edildi.

 

 

 

Bina estetiğine zarar vermeden yapılan projede ÇATIGES uzman ekipleri tarafından Başoğlu DC kablolar ve Hes AC kablolar kullanıldı. Kablolar inverter bölgesine kablo tavası aracılığıyla taşındı. İnverter olarak Huawei marka 4 adet 100 kW İnverter tercih edildi.

 

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Mikron Makina kurumsal işletmesi  çatı üzeri GES kurulumunu ÇATIGES güvencesi ile gerçekleştirdi. Proje sonucunda Mikron Makina yıllık 1510.34 adet ağaç kurtarıyor ve yıllık 231.68 ton karbon salımını engellemiş oluyor.

ÇATIGES ile işletmelerinizin enerjisini güneşten üretmek çok kolay!

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizleri 0212 280 00 00 Numaramız ile Arayabilirsiniz.

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.