RANDEVU AL 0212 280 00 00
0212 280 00 00

ÖZSAÇ ÇATIGES Projesi

Bir ÇATIGES Projesi- ÖZ-SAÇ İmalat GES

ÇATIGES tarafından 2021 yılı Kasım ayında çatı üzeri GES kurulumu tamamlanan ÖZ-SAÇ kurumsal işletmesi 2 aydır verimli şekilde üretime devam ediyor.

ÖZ-SAÇ GES proje kurulum detaylarını aşağıda sizin için hazırladık.

Proje başlangıcında ilk olarak çatı keşfini gerçekleştiren ÇATIGES ekibi, projeden en yüksek verimin alınması için sistemin dizaynını gerçekleştirdi. çatısında verimi yüksek oranda sağlayabilmek için panellerin yerleşim planı hazırladı. Kurulum aşaması ilk olarak konstrüksiyonların kurulumu ile başladı. Sistemin uzun yıllar verimli şekilde şekilde üretime devam edebilmesi için ÇATIGES standartlarına uygun şekilde ISOTEC marka çift kat konstrüksiyon kullanıldı. Her türlü olumsuz hava koşullarında testlerden geçmiş konstruksiyonların çatıya  zarar verilmeden bina aşıklarına monte edildi. .

Güneş panelş montajı

 

Panel olarak HT SAAE marka 400 Watt’lık uluslararası standartlara uygun paneller montajı tamamlanan çift kat konstrüksiyon üzerine monte edildi. Güneş panellerinden maksimum verim alınabilmesi için gölge etkenlerine dikkat edilerek panel yerleşimi gerçekleştirildi.

 

 

 

 

güneş enerji sistemi inverterGüneş panellerinin montaj aşaması tamamlanmasının ve onayının ardından kablolama işlemi başladı. Projede Başoğlu DC kablolar ve HES AC kabloları kullanılarak işletmenin yapı malzemelerine ve estetiğine uygun biçimde kablolama işlemi gerçekleştirildi. Kablolar inverter bölgesine taşınırken, kablo tavaları kullanılarak kabloların ve sistemin güvenliği ön planda tutuldu. Kablolama aşamasından sonra sistemin devreye alınmadan önceki son aşama olarak inverter kurulumuna başlandı. Proje kapsamında 5 adet Huawei marka 100 kW ve 1 adet 30 kW inverter kullanılarak inverter kurulumu da tamamlandı. Bu adım ile kurulumu tamamlanan ÖZ-SAÇ İmalat işletmesinde proje kapsamında 527 kWp kurulu güç elde edildi.

Geleceğin işletmelerinin planlamalarını yenilenebilir enerji üzerine yaptığı bu dönemde ÖZ-SAÇ işletmesi de, hem tasarruf elde etmek hem de çevreye zarar vermemek adına GES kurulumunu ÇATIGES iş birliği ile yaptı. ÖZ-SAÇ gerçekleştirdiği ÇATIGES yatırımı ile aynı zamanda yıllık 2000 ağacın kurtarılmasına katkı sağlarken yine yıllık olarak 307 ton karbon salımına 25 yıl boyunca engel olacak.

 

Kurumsal işletmeler artık elektriğini ÇATIGES iş birliği ile güneşten üretiyor.

 

 

 

Blog Güncellemelerini Alın

Değerli Müşterimiz,

Bu web sitesinden teklif almak için bizimle paylaştığınız bilgiler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik tedbirlerini almaktayız.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygun hizmet teklifini oluşturmak amacıyla, onay vermenizin ardından, websitemiz aracılığıyla işlenebilecektir. En uygun hizmet teklifinin sağlanabilmesi amacıyla kişisel verileriniz iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız iştiraklerimiz mevzuat çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. İştiraklerimizin güncel listesine www.catiges.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz işleme amacı dışında kullanılmayacak ve, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılması hariç olmak üzere, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onaydan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bizim mevzuattan ve bu metinden doğan haklarımız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi mail ile [email protected] veya yazılı olarak Mecidiyeköy Mah. Şehit Ahmet Sokak. No:4/92 Şişli/İstanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz reddedilebilir.

Websitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

Çatıges internet sitemiz diğer internet sitelerine bağlıdır. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Güneşli günler dileriz

Saygılarımızla

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıdaki bilgilendirme kapsamında işlenmesini onaylıyorum.